คุปตะวาทิน, . (2018). สังคมสูงวัยกับโลกสมัยใหม่. รารถชัเโโแุ่ม, , 445 - 451. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/205