ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์, . (2018). คุณภาพการบริการของศูนย์ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี. รารถชัเโโแุ่ม, 4(2), 16 - 29. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/247