กฤษฎา ตันเปาว์, . (2018). การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4.0 ของอุตสาหกรรมรถยนต์. รารถชัเโโแุ่ม, 4(2), 191 - 205. Retrieved from http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/251