Return to Article Details การสื่อสารกับอำนาจ ระบบปฏิบัติการ การเปรียบเทียบอดีต : สำนึกสังคมและวัฒนธรรมไทย-เกาหลีเหนือ Download Download PDF